Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek
Megrendelésének elküldésével Ön az ÁszAjándék.hu vásárlója lesz. A megrendelés leadása szerződéses nyilatkozatnak minősül, és ezzel egyidejűleg tudomásul veszi és elfogadja az alábbi szerződési feltételeket.
Szerződő felek:
Jelen internetes oldal üzemeltetője:
Céginformációk:
Cégnév: Lefkovits Linda e.v.
Székhely: 2072 Zsámbék, Mányi út 54.
Telefonszám: +36 70/ 772-6183 
E-mail cím: info@aszajandek.hu
Nyilvántartási szám: 50082432
Adószám: 67336692-2-33
Bankszámlaszám: 10402001-50526783-82811008,
a továbbiakban ÜZEMELTETŐ
és a szolgáltatás igénybevevője, a továbbiakban Megrendelő között az alábbi feltételekkel:
A szerződés tárgya:
A www.aszajandek.hu online áruház név alatt üzemeltetett webshopban található valamennyi árucikk.
A vásárolt áru jellemzői az adott árucikkhez tartozó termékleírásból tudható meg. A termékleírásokat a gyártók bocsátották Üzemeltető rendelkezésére, így ezek pontatlanságáért felelősséget nem vállal. Az árucikkek mellett található fotók, illusztrációk, az árucikkek csomagolása és megjelenése ettől kis mértékben eltérhet.
A szerződéskötés:
A Megrendelő ajándéktárgyak előállításával, nyomásával valamint eseti jelleggel, azzal összefüggő további szolgáltatásokkal (a továbbiakban: Áruk) bízza meg az Üzemeltetőt. A Szerződés a Megrendelő Interneten adott megbízásának az ÜZEMELTETŐ által E-mailen történő visszaigazolásával jön létre. Az üzemeltető a megrendelést 48 órán belül igazolja vissza, ha ez nem valósul meg a megrendelő mentesül az ajánlati kötelezettség alól. Az interneten megkötött szerződés írásban foglaltnak tekintendő. A honlapon megkötött szerződést nem iktatja az üzemeltető. A szerződéskötés nyelve magyar. A webshop a magatartási kodexnek nem veti alá magát.
Árak:
Üzemeltető weboldalán megadott, a szerződéskötés napján érvényes árak, melyeket forintban (HUF) kell érteni. A számlán feltüntetett végösszeg a megrendelt ajándéktárgy(ak) árából , a szállítási költségekből - tartalmazva valamennyi adót - és egyéb árösszetevőkből (pl. akciós kuponok után járó kedvezmény) áll. A számlát a csomag minden esetben tartalmazza.
Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a helyes árat számítsa fel arra az esetre, ha a weboldala nyilvánvaló meghibásodást, így elírást vagy számítási hibát tartalmazna. Ebben az esetben Megrendelőt azonnali hatályú elállási jog illeti meg, amennyiben nem ért egyet az árszámítással.
Rendelési és Fizetési feltételek:
A megrendelés leadására kizárólag a www.aszajandek.hu internetes oldalon van lehetőség. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 16 óráig történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a rendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik az azt követő napon kerül feldolgozásra.
A www.aszajandek.hu weboldalon leadott rendelés összegét online bankkártyás fizetéssel, vagy átvételkor a postai kézbesítőnek készpénzben kell kiegyenlíteni.
A megrendelés szerinti valamennyi Áru hiánytalan megfizetéséig Üzemeltető az Árura tulajdonjogát fenntartja.
A megrendelés fizetési kötelezettséggel jár.
A megrendelés elküldése után a rendszer e-mailben automatikusan visszaigazolja a megrendelést. Ha 48 órán belül nem érkezik meg a visszaigazolás a Megrendelő által megadott email-címre, akkor a Megrendelő  mentesül az ajánlati kötöttség alól. A megrendelés leadását követően megkezdjük a megrendelésben megjelölt termék(ek) legyártását. Amennyiben a megrendelt termék a központi raktárkészletéből hiányzik, erről a megrendelést követő 48 órán belül megküldött emailben tájékoztatjuk aMegrendelőt, ebben az esetben a Megrednelőnek lehetősége van megrendelését módosítani.
A Megrendelőnek rendelését a megrendeléstől számított 1 órán belül van lehetősége módosítani.
Elállási jog:
Megrendelőt nem illeti meg a vásárlástól való elállás joga (a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 5.§ c) pontja alapján) a teljesen egyedi, kifejezetten a vásárló kérésére készített termék esetén. (pl.: ajándéktárgyak, a vásárló által biztosított fotókkal és szöveggel ellátva stb.).
Üzemeltető fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben (pl. rossz minőségű fénykép elküldése esetén). Részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor!
Szavatosság
Egy Áru akkor minősül hibásnak, ha nem felel meg az ajándékkészítés műszaki standardjának. Csekély jelentőségű hibák nem jogosítanak szavatossági igény-érvényesítésre. A Megrendelő az Áru szembetűnő, különösebb figyelem nélkül észlelhető hibáit, a szállítást követően haladéktalanul, a hiba pontos leírásával írásban köteles megkifogásolni. A közlés késedelméből eredő kárért az ügyfél felelős. A látható hibák későbbi érvényesítése kizárt. Amennyiben a hiba ilyen módon nem, vagy csak aránytalan többletköltséggel küszöbölhető ki, abban az esetben a Megrendelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Ez utóbbi esetben a megbízási díj a Megrendelőnek visszafizetésre kerül, és az ÜZEMELTETŐ az Árunak a Megrendelő részére az általa megjelölt értékesítési helyen. A pótszállítás során felmerülő hibás teljesítés esetén a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni (elállás) vagy árleszállítást követelni (árleszállítás). Az Áru meghatározott tulajdonságaira vonatkozó kötelezettségvállalás kizárt, kivéve, ha a kötelezettségvállalás kifejezett és írásbeli. Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek másként nem rendelkeznek egyebekben a törvényi szavatossági szabályok irányadóak. Minden elkészített termékre a jótálás 1 év.
Felelősség
Az adatoknak a Megrendelő, vagy más az elektronikus adattovábbítási csatornákon és hálózatokon bekövetkezett károsodásáért, vagy elvesztésért való felelősség kizárt. Helytelenül kitöltött megbízásból a Megrendelőt ért kárért felelősséget nem vállalunk. A részünkre átküldött adatok, vagy a kész munkák megrongálása, vagy késedelmes kidolgozás esetében az ÜZEMELTETŐ a megbízási díj visszafizetését vállalja, amennyiben a fenti hiba valamelyike bizonyíthatóan a szolgáltató hibájából következett be.
Adatvédelem, Adatbiztonság
A Megrendelő tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a megrendelés teljesítéséhez és az archiváláshoz szükséges személyes adatait adathordozókon rögzítsék. A megrendelő a regisztrációval automatikusan feliratkozik az ÜZEMELTETŐ hírlevelére. A Megrendelő kifejezetten hozzájárul személyes adatainak felvételéhez, kezeléséhez és használásához. Az adatkezelés a Ptk. 83. §., a személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LXIII. tv., valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. figyelembevételével történik. Az ÜZEMELTETŐ valamennyi adatot bizalmasan kezel. A Megrendelőt megilleti hozzájárulásának a jövőre nézve való visszavonásának joga. Az ÜZEMELTETŐ kötelezi magát a személyes adatoknak a visszavonás esetén való azonnali törlésére, kivéve amennyiben még van folyamatban levő megrendelés. Az ÜZEMELTETŐ a megbízáskor abból indul ki, hogy a Megrendelő az adatait a munkáknak a részére történő kiszállításának időpontján túl is biztosítja. Az ügyfél által továbbított képadatok a megbízás teljesítését követően törlésre kerülnek. Az üzemeltető a megrendelő adatait maximum 5 évig tárolja.
Szellemi tulajdon
A weboldal tartalmát és kialakítását a szerzői jog védi, védett márkák és üzleti elnevezések kerülnek használatra. A weboldal néhány területe ezen kívül olyan tartalommal bír, amelyek szerzői jogai és/vagy egyéb oltalmi jogai harmadik személy tulajdonát képezik. Ezen általános szerződési feltételek ellenére a tartalmak sokszorosítása, változtatása vagy a szerzői jog más módon történő megsértése, mindegy, hogy milyen formában, egészében vagy részleteiben, a jogtulajdonos előzetes írásos engedélye nélkül tilos.
Panaszkezelés:
Amennyiben kifogása van a legyártott termékkel kapcsolatban, kérjük, hogy a következő e-mail címen keresztül vegye fel velünk a kapcsolatot: info@aszajandek.hu
Szállítás:
A kész termékek, ajándéktárgyak átvétele kiszállítással postai (utánvétes) csomagként történik, a telephelyen való személyes átvétel nem lehetséges.
Üzemeltető az elkészített termékeket maximum 1-4 munkanapon belül átadja kiszállításra a Magyar Posta Zrt. részére. A kézbesítő a megrendelésben megadott postázási címre szállítja ki a megrendelt terméket.
Postai kézbesítésnél amennyiben a címzettet nem találja a futár, a csomagról értesítést hagy részére. A küldeményt ezután az értesítésen megjelölt postahivatalban és az ott feltüntetett határidőn belül, a megadott hivatali idő alatt veheti át.
Megrendelő köteles a csomagot átvételkor megvizsgálni. A terméke(ke)n észlelt esetleges sérülés esetén kérje a jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot! Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Üzemeltetőnek nem áll módjában elfogadni!
Szerzői jogok védelme:
A feltöltött képekért minden felelősség Megrendelőt terheli, ezért ki kell jelentenie, hogy azokat szerzői jog nem védi, személyiségi jogot nem sértenek, szabadon felhasználhatóak és a grafikák, kreatívok nem sértik harmadik fél jogait.
Üzemeltető semmilyen felelősséggel nem tartozik a feltöltött képek használatából eredő jogviták során, ezért Megrendelőt, mint felhasználót a továbbiakban teljes felelősség terheli a feltöltött képekért és a használat során esetlegesen felmerülő jogi következményekért.
A felhasználó köteles mentesíteni Üzemeltetőt a fent említett jogsérelmekből származó összes követelés alól és megtéríteni az ügyben felmerülő összes költségét.Ez a nyilatkozat tiltó nyilatkozatnak minősül.

Hatályos: 2015. november 1.
Lefkovits Linda
Ászajándék.hu

A ÁszAjandék webáruház cookie-kat használ annak érdekében, hogy a webáruház a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Amennyiben Ön folytatja a böngészést a webáruházban, azt úgy tekintjük, hogy nincs kifogása a tőlünk érkező cookie-k fogadása ellen.
Bezárás